Verkkosivujen optimointi

Verkkosivujen optimointi on ollut tärkeässä roolissa verkkojulkaisujen kehityksessä jo pidemmän aikaa. Vaikka yleisesti puhutaan hakukoneoptimoinnista, niin optimointi ei itseasiassa ole lainkaan hakukoneita varten, vaan sille on muita paljon perustellumpia syitä – toki Google on omalla arvovallallaan ohjannut sivujen kehittäjiä optimointiin.

Yksi perusteltu syy sivujen optimointiin on sivuston hyvä käyttökokemus niin mobiilissa ja tabletissa kuin läppärissä ja perinteisessä työpöytäkoneessa.

SEO = Search Engine Optimization

Lisäksi muun muassa Google on painottanut sivujen sisällön optimointia; eli tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä sekä kuvien toimivuutta myös silloin kun sivustoa käytetään lukuselaimella tai kun selain on lukumoodissa.  

Tekstin luettavuudella tarkoitetaan helppolukuista ja helposti ymmärrettävää merkityksellistä tekstiä, joka on toteutettu semanttisesti oikein. Semanttisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tekstiotsikot ja peruskappaleet sekä muut semanttisesti merkittävät HTML-lohkot ovat HTML-dokumentissa merkitty oikein ja oikeaoppisessa järjestyksessä ja löytyykö sivulta riittävät META-tiedot sivun sisällöstä.

Myös sillä, että löytääkö sivuston käyttäjä etsimänsä tiedon helposti ja onko hänen helppo etsiä lisätietoa myös muilta sivustoilta ilman uutta hakukonehakua, on merkitystä. Lisätiedon etsimisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä linkityksiä niin sivuston omille kuin ulkopuolisille sivuille.

Itse asiassa linkitys on HTML:n koko idea. Nimittäin HTML: n ensimmäinen kirjain H on lyhenne sanasta Hypertext, joka tarkoittaa tekstiä, jolla on hyper eli ”korkeampi ulottuvuus” -ominaisuus – toisin sanoen linkitys joko samaan tai toiseen dokumenttiin tai dokumentin osaan.

Lisäksi Google on omalla sanan painollaan lähes pakottanut käyttämään sivustoilla SSL-salausta, jos ne haluavat tulevaisuudessa näkyä hakutuloksissa. Samanlainen uhkaus pätee myös mobiilisoveltuvuuteen ja mobiililaitteilla tehtäviin hakukonetuloksiin.  Näiden ”ukaasien” ansiosta suurin osa sivustoista toimii hienosti mobiilissa ja ovat SSL-salattuja, joka tietenkin on käyttäjien kannalta erinomainen asia.

Googlen algoritmi päivitys toukokuussa 2021

Toukokuussa 2021 Google on jälleen päivittämässä algoritmejaan, jolloin entisestään korostuu sivujen optimointi ja tällä kertaa varsinkin sivujen antaman tehokkuuden ja käyttökokemuksen muodossa. Google tulee huomioimaan algoritmeihin perustuvat sivukohtaiset mittaustulokset, ja ne alkavat vaikuttamaan hakutuloksiin elokuun 2021 loppuun mennessä.

Sivuston testausta voi tehdä muun muassa Googlen Chrome selaimen kehittäjätyökalujen Lighthouse-työkalullla.

Core Web Vitals

Päivitys muodostuu kolmesta osa-alueesta, joilla mitataan sivun ”verkon peruselinvoimaa” eli Core Web Vitalsia.

Nämä osa-alueet ovat Largest Contentful Paint (LCP), joka mittaa lataustehoa ja First Input Delay (FID), joka mittaa sivun interaktiivisuutta sekä Cumulative Layout Shift (CLS), joka mittaa visuaalista vakautta.

Aiheesta lisää https://web.dev/vitals/

Sekä Santeri Kallion erinomaisesta suomenkielisestä blogikirjoituksesta https://santerikallio.com/core-web-vitals/